Loggning från nimbits

1. All elförbrukning
2. Värmepumpens elförbrukning
3. Lufttryck
4. Temp inne
5. Temp kaminfläkt
6. Temp ute
7. Temp vinden
8. Temp i grunden
9. Temp i friggeboden
10. Temp frånluft
11. Temp avluft
12. Temp värme fram
13. Temp värme retur
14. Temp varmvatten
15. Temp köldbärare före vp
16. Temp köldbärare efter vp
17. Temp ?